top of page

Eindelijk, we mogen terug naar school


Op dinsdag 21 april 2020 hebben wij van meneer Mark Rutte het goede nieuws gekregen dat de scholen stapsgewijs weer open mogen. Na de meivakantie gaan onze kinderen eindelijke weer (deels) naar school. Een opluchting voor vele ouders en leerkrachten, maar zeker voor de kinderen. De meningen hierover onder de volwassenen zijn nog wat verdeeld. Waar de ene ouder de scholen het liefst direct weer volgens het ‘normale’ schema ziet draaien, is de andere ouder nog erg voorzichtig. Ook voor de leerkrachten is er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid. Maar wat doet terug naar school gaan eigenlijk met onze kinderen?


In een klas is een positief sociaal en moreel klimaat, waarin iedereen zich veilig voelt zeer belangrijk. Binnen een positief sociaal en moreel klimaat gaan kinderen op een positieve manier met elkaar om, kunnen kinderen zich verplaatsen in anderen en kunnen kinderen op een prettige manier aan de slag met hun opdrachten. Pas wanneer er een positief sociaal en moreel klimaat is, krijgen leerlingen de ruimte om met plezier naar school te gaan en is er ruimte voor ontwikkeling.


De eerste weken van elk schooljaar worden ook wel de ‘Gouden Weken’ genoemd. In deze periode is er in elke klas veel aandacht voor groepsvorming en het stimuleren van positief klimaat. Er worden samen afspraken gemaakt, de kinderen leren elkaar en de leerkrachten kennen en er is veel tijd en ruimte om samen te oefenen met het geven van complimenten, het dragen van (gezamenlijke) verantwoordelijkheden, het delen van een mening en het samenwerken. Wanneer deze periode met succes wordt doorlopen is er een positieve groep gecreëerd waarbinnen de kinderen gemotiveerd zijn om (groeps)doelen te halen, zich medeverantwoordelijk voelen, respect tonen voor de mening en het karakter van een ander en bereidt zijn tot samenwerking.


De afgelopen weken zijn de kinderen niet op school geweest en werd hun wereldje plotseling een stuk kleiner. Contactmomenten met klasgenootjes zijn meestal zeer beperkt en verlopen via het beeldscherm. Sommige klasgenootjes hebben de gehele periode helemaal geen onderling contact gehad. De periode van thuisonderwijs is voor alle kinderen op verschillende wijze verlopen. Waar het ene kind heeft genoten van een warme, liefdevolle thuissituatie met veel aandacht, was het andere kind constant op zijn hoede en heeft het deze periode als stressvol en onveilig ervaren. Ook het thuisonderwijs verloopt in ieder gezin op een andere manier waarbij verschillende gevoelens en emoties komen kijken. En laten we vooral ook niet vergeten dat er misschien wel kinderen zijn die te maken hebben gekregen met ziekte of zelfs overlijden van dierbaren door het Coronavirus.


Kortom, alle kinderen komen terug naar school met een rugzak die mogelijk is gevuld met compleet andere bagage dan voor deze intelligente lockdown. De start op school kan worden vergeleken met de start van een compleet nieuw schooljaar. Vertrouwensbanden moeten opnieuw worden gecreëerd, posities in de groep moeten opnieuw worden bepaald en de veilige positieve sfeer moet opnieuw worden neergezet. Dit alles vraagt veel van onze kinderen. Aan de ene kant hebben zij veel zin om weer terug naar school te gaan, aan de andere kant is deze start erg spannend en zorgt het mogelijk voor spanning, onrust en onzekerheid in hun hoofd.


Terug naar school is dus zeker niet zomaar wat en verder gaan waar we gebleven zijn is haast onmogelijk. De komende weken is het belangrijk dat de aandacht vooral gericht is op de sociaal- emotionele ontwikkeling, van leerlingen individueel maar zeker ook als groep. Blijf als ouders het welbevinden van jouw kind goed in de gaten houden. Observeer het gedrag van jouw kind en ga na of je veranderingen ziet. Wanneer het gedrag van jouw kind veranderd is dit vaak een signaal dat het kind ergens mee zit. Ga regelmatig met hem of haar in gesprek en probeer te blijven achterhalen wat er in het hoofd van jouw kind speelt.


Heeft u vragen over het gedrag van uw kind of loopt u tegen bepaalde problemen aan? Neem gerust contact met mij op!


21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?

bottom of page