top of page

Gevoelens uiten


Voor kinderen is het heel belangrijk om emoties en gevoelens te uiten. Het uiten hiervan helpt om gebeurtenissen te verwerken. Wanneer kinderen hun emoties uiten en er door volwassenen sensitief gereageerd wordt op deze emoties, ervaren kinderen dat ze invloed hebben op de wereld. Ze leren dat ze een plek in de wereld, dat ze worden gezien en weten dat ze mogen verwachten dat anderen rekening met hen moeten houden.


Sommige kinderen uiten geen emoties maar kroppen hun gevoelens op. Deze kinderen hebben vaak de ervaring dat er niet sensitief op hun gevoelens gereageerd wordt. Als kinderen de ervaring hebben dat hun ouders niet sensitief op hun gevoelens reageren, zullen zij hun emoties niet meer tonen. Het levert hen dan niks op.


Kinderen hebben verschillende redenen om hun emoties op te kroppen. Het niet tonen van emoties kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende redenen:


Verlies van controle

Deze kinderen zijn bang om de controle te verliezen wanneer zij hun emoties uiten. Zij ervaren dit verlies van controle wanneer zij bijvoorbeeld niet direct kunnen stoppen met huilen. Omdat het verlies van controle als zeer vervelend ervaren kiezen zij er liever voor om hun emoties niet te uiten.


Afwijzing

Soms gebeurt het dat ouders negatief reageren op de emoties van hun kinderen. Deze kinderen stoppen met het uiten van hun emoties omdat ze de ervaring hebben dat dit negatieve gevolgen oplevert.


Overbezorgde reacties

Het kan ook gebeuren dat ouders juist wel sensitief reageren, maar dit niet op een veilige manier doen. Een kind geeft aan dat het zich niet lekker voelt en de ouder belt direct de huisarts. De ouder raakt in paniek op het moment dat het kind iets van zijn emoties uit, vaak vanuit een grote bezorgdheid. De bedoeling is goed, maar de reactie zorgt er juist voor dat het kind zijn emoties minder vaak gaat uiten.


Gewoonte in het gezin

Soms hebben ouders het uiten van emoties niet geleerd. Kinderen nemen een voorbeeld aan het gedrag van hun ouders en dit geldt ook voor het uiten van emoties. Wanneer ouders geen emoties tonen, zullen kinderen dit ook niet doen.


Een ander pijn doen

Sommige kinderen hebben de ervaring dat emoties pijn doen. Deze kinderen lopen vaak voor langere tijd rond met onverwerkte emoties. Deze kinderen voelen de pijn van de onverwerkte emoties en zijn bang een ander dezelfde pijn te doen wanneer zij de emotie uiten. Daarom kiezen ze ervoor om de emoties niet te uiten.


Wanneer een kind geen emoties uit is dit zorgelijk voor de ontwikkeling. Kinderen die geen gevoelens en emoties uiten, zijn vaak heel eenzaam. Omdat deze kinderen geen vertrouwen hebben in het delen van emoties met anderen, verliezen zij het vertrouwen in anderen. Emoties bestaan niet zomaar. Met emoties maken wij onze behoeften duidelijk aan anderen. Emoties zorgen ervoor dat wij ons op een bepaalde manier gedragen, die past bij hoe wij ons op dat moment voelen. Kinderen die hun emoties opkroppen onderdrukken dit. Hierdoor neemt de emotie en het gevoel niet af. Sterker nog, kinderen moeten steeds meer emoties onderdrukken waardoor de druk juist toeneemt. Op een bepaald moment is de druk op al deze opgekropte emoties zo groot dat de emoties zich op een andere manier uiten. Kinderen kunnen dan:

  • Ongelukjes in zindelijkheid hebben

  • Een obsessie hebben

  • Dwangmatig gedrag laten zien

  • Hyperactief gedrag tonen om emoties te vermijden

  • Angst ervaren

  • Nachtmerries hebben

  • Lichamelijke klachten krijgen

  • Zich sociaal terugtrekken

  • Woedeaanvallen krijgen

  • Concentratieproblemen hebben

Dit is gedrag waar het kind geen controle meer over heeft. En het verlies van controle versterkt de angst om in de toekomst wel gevoelens en emoties te uiten. Het kind komt in een visuele cirkel terecht waar het zelf niet meer uit kan komen. Op dit moment is het belangrijk om als ouder hulp te gaan zoeken. Door samen te werken aan het uiten van gevoelens en emoties kunt u uw kind uit deze visuele cirkel halen en werken aan de vertrouwensband. Heeft u vragen over het uiten van emoties of heeft u zorgen over uw eigen kind? Neem gerust contact met uw op?


54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?