top of page

Help, mijn kind heeft ADHD! 

Kinderen met ADHD hebben concentratie- en aandachtsproblemen, zijn impulsief en overbeweeglijk. Het controlemechanisme in de hersenen werkt niet goed, waardoor er problemen ontstaan met het hebben van aandacht, het organiseren, het plannen, het afmaken van taken, het reageren op prikkels, flexibel kunnen zijn en het opvolgen van instructies. Het lukt deze kinderen vaak niet om de aandacht lang genoeg op een prikkel te houden en zij kunnen onbelangrijke prikkels moeilijk negeren. Een kind met ADHD doet voordat hij denkt, heeft geen rem, is snel opgewonden, gefrustreerd en chaotisch.


ADHD komt bij drie tot vijf procent van de kinderen onder de 16 jaar voor (Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ADHD, 2005). Bij een derde van de kinderen met ADHD worden de symptomen minder in de pubertijd, bij een derde blijven ze constant en bij een derde verergeren de symptomen.


Hoe kan jij een kind met ADHD helpen?

  • Zorg voor structuur, herhaal steeds gemaakte regels en afspraken, met name bij overgangssituaties.

  • Geef korte, duidelijke, eenvoudige opdrachten. Werk volgens een vaste structuur met een duidelijk tijdsafbakening. Gebruik bij de uitleg van de opdracht zo min mogelijk taal.

  • Controleer regelmatig of de informatie is overgekomen.

  • Geef extra tijd vanwege een trage verwerkingssnelheid.

  • Houd rekening met de problemen met aandacht houden en het geheugen en help kinderen hierbij.

  • Bereid nieuwe situaties goed voor.

  • Leer deze kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.

  • Zorg voor voldoende prikkelende en uitdagende opdrachten.

  • Prijs en beloon direct wanneer het kind iets goed doet.

  • Leg bij het overtreden van de regels direct een sanctie op, zonder verder commentaar. Wees hier consequent in. Eventuele straffen moeten kort duren en nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de overtreding.

Naast al deze tips is het belangrijk om het kind zelf een actieve rol te geven, door het kind zelf actief te betrekken bij het plan om zijn werkhouding en gedrag te verbeteren. Maak het kind zo zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veranderingsproces.


Maar blijf vooral ook het positieve, enthousiaste, energierijke kind met zijn eigen unieke talenten, achter de druktemaker zien. Leer het kind deze positieve kant te benutten en gebruiken. En vergeet niet dat er niet bij alle drukke kinderen sprake is van ADHD. Kinderen kunnen bijvoorbeeld ook druk zijn als reactie op een situatie waarbij zij te weinig sturing en leiding krijgen en er te weinig grenzen worden gesteld. Vele impulsen, minder vaste normen en waarden en veel vrijheden kunnen ervoor ook zorgen dat kinderen overprikkeld raken en hierdoor druk gedrag laten zien. Dit hoeft niet altijd een relatie te hebben met ADHD.

 


Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over het omgaan ADHD of ander druk gedrag? Neem dan gerust contact met mij op!

30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?

bottom of page