top of page

Help, mijn kind vindt geen aansluiting bij de rest


Voor kinderen is het heel belangrijk om in de eerste jaren van het basisonderwijs contacten te leggen met andere kinderen. Wanneer kinderen zes jaar oud zijn, moeten zij zelfstandig leren om aansluiting bij andere kinderen te vinden. Kinderen die dit kunnen, spelen samen met andere kinderen. Hierdoor leren zij spontaan allerlei sociale vaardigheden die zij later nodig hebben in het contact met anderen. Kinderen die moeite hebben om aansluiting te vinden, raken steeds verder achter. Zij hebben minder contact en missen hierdoor belangrijke ervaringen die ze nodig hebben om zich sociaal verder te ontwikkelen.


Er zijn twee kenmerkende manieren waarop kinderen die geen aansluiting vinden reageren.

‘Ik ben niet leuk genoeg om mee te spelen’.

Sommige kinderen nemen zelf helemaal geen initiatief om met een ander te spelen. Zij kijken vanaf de zijlijn toe, terwijl de andere kinderen samen spelen. Deze kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld.

Jullie moeten met mij spelen!’.

Sommige kinderen nemen juist te veel initiatief en dringen zich op aan andere kinderen. Zij accepteren geen afwijzingen. Het opdringen van het kind zal ertoe leiden dat andere kinderen nog harder afwijzen, wat weer leidt tot gevoelens van frustratie.


Wanneer ouders ervaren dat hun kind moeite heeft met het leggen van sociale contacten doen zij er vaak alles aan om het contact te stimuleren. Kinderen worden aangemeld voor clubs, verenigingen en er worden vele speelafspraken gemaakt. Voor kinderen die achterlopen in hun sociale ontwikkeling is dit juist een extra belasting. Op deze manier worden zij constant geconfronteerd met datgene waar zij juist zoveel moeite mee hebben, het leggen van contacten. Binnen een vereniging of sportclub is vaak niet de juiste begeleiding en hulp voor deze kinderen, wat alleen maar extra frustratie oplevert.


Hoe kan ik mijn kind dan wel helpen?

Begin klein! Regelmatig afspreken met een vriendje is veel makkelijker dan omgaan met een hele groep. Maak speelafspraken met kinderen die juist verder zijn in hun sociale ontwikkeling. Kinderen hebben een rolmodel nodig waarvan zij de sociale vaardigheden kunnen leren. Het is voor een kind veel makkelijker om te leren van een iets ouder kind dan rustig zijn mening kan verwoorden.


Ga na welke contacten jouw kind al heeft en hoe je deze contacten vaker voor kunt laten komen. Zorg hierbij wel voor een omgeving met veel mogelijkheden om te spelen en weinig afleiding. Afleiding maakt het voor kinderen lastiger om sociaal gedrag goed te zien. Wanneer er weinig afleiding is kan een kind sociaal gedrag makkelijker begrijpen en zelf toepassen.


Als het spel tussen de twee kinderen eenmaal goed verloopt, kan je een tweede vriendje uitnodigen. Het spel met z’n drieën zorgt weer voor nieuwe leermomenten. Op deze manier bouw je het contact met anderen rustig op en sluit je aan bij de ontwikkeling van jouw kind.

Een laatste stap kan zijn om juist wel lid te worden van een vereniging of sportclub. Zorg dan wel dat er bij deze vereniging of club al kinderen aanwezig zijn waarbij jouw kind al wel aansluiting vindt. Zo kan jouw kind gemakkelijker aansluiting vinden.


 

Heeft uw kind moeite met het maken van contact en heeft u advies of hulp nodig? Neem gerust contact met mij op.


31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?

bottom of page