top of page

Het belang van goede sociale vaardigheden


De term ‘Sociale vaardigheden’ valt steeds vaker wanneer er wordt gesproken over de ontwikkeling van kinderen. Sociaal betekent omgaan met jezelf en anderen. Vaardigheden zijn dingen die je moet kunnen. Sociale vaardigheden helpen om op een goede manier met jezelf en andere mensen om te gaan. Ook voor het opbouwen en onderhouden van contacten en relaties zijn sociale vaardigheden belangrijk. Enkele voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: kennis hebben van je eigen emoties, oog hebben voor de ander, contact maken en op de juiste manier voor jezelf opkomen.


Voor langere tijd lag de nadruk op de cognitieve ontwikkeling. Met de cognitieve ontwikkeling bedoelen we de verstandelijke ontwikkeling van een kind. Tegenwoordig blijkt echter dat een hoog IQ geen garantie is voor geluk en succes. Een hoge intelligentie zorgt misschien voor goede schoolresultaten, maar je hebt sociale vaardigheden nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Kinderen krijgen te maken met verschillende sociale groepen, zoals de klas, de school of straat waarin zij wonen. Om jezelf in deze verschillende sociale situaties te kunnen redden, heeft een kind sociale vaardigheden nodig.

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling van sociale vaardigheden spontaan. Wanneer er voldoende mensen aanwezig zijn in de omgeving van het kind, zijn er voldoende ontwikkelingskansen. Als de sociale ontwikkeling achterblijft, kan dat verschillende oorzaken hebben. Wanneer je ervaart dat jouw kind moeite heeft met zijn sociale vaardigheden, kan het wenselijk zijn om hier samen (of met hulp van anderen) mee te oefenen.


Het belang van goede sociale vaardigheden aan de hand van 10 voordelen:


Kinderen ervaren minder problemen

Kinderen die goede sociale vaardigheden hebben, ervaren minder problemen. De goede vaardigheden zorgen ervoor dat zij de problemen die ze wel ervaren, gemakkelijker met anderen kunnen delen. Ze hoeven de problemen niet alleen te dragen en krijgen hierdoor meer ruimte om problemen te relativeren en op te lossen.


Kinderen kunnen beter omgaan met frustratie

Sociale vaardigheden leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met frustratie. Zij leren dat ze niet met frustratie moeten blijven rondlopen, maar dat zij juist op een goede manier kunnen reageren op deze frustratie.


Betere schoolresultaten

Kinderen die sociaal vaardig zijn, halen gemiddeld hogere cijfers dan kinderen die sociaal minder vaardig zijn. Een verbetering in de sociale vaardigheden zorgt vaak ook voor een verbetering in de schoolresultaten. Dit komt omdat het plezier dat kinderen ervaren op school, vaak groter wordt wanneer de sociale vaardigheden beter worden.


Contact met anderen

De groep mensen waar kinderen mee te maken krijgen en waar zij deel van uitmaken wordt steeds groter. Om succesvol deel uit te maken van deze groepen, moeten kinderen goede sociale vaardigheden beheersen. Sociale vaardigheden vormen de basis voor de mate waarin we in contact komen met anderen.


Een goed zelfbeeld

Wij vormen ons zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde door de contacten die wij hebben met andere mensen. Door contacten te leggen, merken kinderen dat ieder mens sterke en minder sterke kwaliteiten heeft. Dit besef helpt kinderen om de mate waarin zijzelf en anderen speciaal of bijzonder zijn, te relativeren. Kinderen die meer sociale contacten hebben, raken minder geïntimideerd door leeftijdsgenootjes.


Delen van gevoelens

Kinderen die goede sociale contacten hebben, kunnen hun gevoelens gemakkelijker delen. Voor kinderen is het fijn om meerdere vertrouwenspersonen te hebben waar zij naartoe kunnen. Kinderen kiezen zelf bij wie van deze personen ze het beste terecht kunnen met een gevoel of probleem. Dit zorgt ervoor dat zij emoties en gevoelens niet opkroppen maar delen. Dat dit delen zo belangrijk is, blijkt als we kijken naar kinderen die gepest worden. Als zij slechts één leeftijdsgenootje vinden dat het met het gepeste kind eens is, zijn de effecten van het pesten aanzienlijk minder.


Sociaal netwerk

Om te delen met anderen, heb je mensen om je heen nodig. Een groot sociaal netwerk heeft nog meer voordelen. Je kunt hulp vragen aan mensen om je heen. Ook is het belangrijk dat het kind ervaart dat het zelf iets te bieden heeft aan de anderen. Kinderen die iets voor een ander doen, voelen zich vaak beter.


Grenzen leren kennen

Door met andere mensen om te gaan, leren kinderen grenzen kennen en respecteren. Zowel hun eigen grenzen, als de grenzen van andere mensen. Ze leren om op te komen voor datgene waar zij voor staan.


Minder conflicten

Het omgaan met conflicten is slechts een onderdeel binnen de sociale ontwikkeling. Het kan zijn dat een kind veel sterke sociale vaardigheden bezit, maar toch moeite heeft om met conflicten om te gaan. Het niet kunnen omgaan met conflicten kan grote gevolgen hebben voor vriendschappen, familierelaties en in de toekomst met het behouden van een baan.


Een beter toekomstperspectief

Wanneer kinderen voldoende mensen om zich heen hebben volgt vaak een ‘ zinvolle daginvulling’. Door zo’n zinvolle daginvulling komen kinderen structureel in contact met andere mensen, zonder dat hier zelf steeds initiatief in moeten nemen. Hierdoor vinden kinderen gemakkelijker hun plekje binnen de maatschappij.


 

Heeft u vragen over de sociale vaardigheden van uw kind? Neem gerust contact met mij op.


1.021 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?