top of page

Kinderen met autismeSoms merk je als ouder dat er iets anders is aan jouw kind. Jouw kind maakt weinig oogcontact, heeft zijn eigen wereld met extreme interesse voor een bepaald onderwerp of kan moeilijk omgaan met prikkels uit de omgeving. Als ouder is het lastig om te zien dat jouw kind moeite heeft met bepaalde dingen, maar wat is er nou precies aan de hand?


Naar schatting heeft ongeveer 1 procent van alle kinderen een autismespectrumstoornis. Deze stoornis wordt ook wel afgekort met ASS. ASS is een aangeboren stoornis die invloed heeft op vrijwel alle vlakken van het leven van kinderen. De autismespectrumstoornis komt ongeveer drie tot vier keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes en wordt veroorzaakt door genetische factoren. Opvoeding is dus niet van invloed bij het ontstaan van deze stoornis.

Specialisten kunnen een autismespectrumstoornis vaststellen vanaf de leeftijd van 2,5 a 3 jaar oud. De diagnose ASS is voor de meeste ouders vaak zowel een opluchting als een schok. Met de diagnose krijgen ouders handvatten om hun kind het beste te kunnen begeleiden. Ook vanuit de omgeving is er vaak meer begrip wanneer er een diagnose is gesteld.


In Nederland wordt de DSM-5 lijst gebruikt bij het stellen van een diagnose. Bij ASS wordt er uitgegaan van twee kenmerken:

  1. Problemen met sociale communicatie

  2. Beperkt, repetitief gedrag.

Voor 2013 werden er in Nederland nog verschillende stoornissen genoemd om verschillende vormen van ASS weer te geven. Tegenwoordig wordt er gesproken over slechts een stoornis: de autismespectrumstoornis.


Problemen met sociale communicatie

Kinderen met ASS hebben vaak moeite om zich in anderen te verplaatsen. Het is lastig om aan verwachtingen van andere te voldoen omdat ze deze verwachtingen niet zelf voelen. Het omgaan met eigen emoties brengt uitdaging genoeg, laat staan het verplaatsen in de gevoelens en emoties van anderen. Kinderen met de autismespectrumstoornis nemen zaken letterlijk. Non-verbale communicatie, zoals bijvoorbeeld gebaren of gezichtsuitdrukkingen worden vaak niet begrepen. Dit alles maakt het lastig om met anderen te communiceren.


Beperkt, repetitief gedrag

Kinderen met ASS hebben vaak een extreme voorkeur voor vaste rituelen en gewoontes. Wanneer zaken anders anders lopen dan dit vaste ritueel geeft dit veel onrust en stress. Lopen deze rituelen onverwachts anders, dan gaat het in het hoofd van kinderen met ASS vaak helemaal fout. Ook hebben kinderen met ASS vaak diepgaande interesse voor een specifiek onderwerp. Dit onderwerp is fantastisch voor het kind, het kan hier van alles over vertellen en uren ongestoord mee bezig zijn. Daarnaast is er bij deze kinderen extreem veel aandacht voor details. Ook hebben kinderen met ASS vaak een uitstekend geheugen.

Al deze rituelen, gewoontes, details, gebeurtenissen, herinneringen en interesses blijven in het hoofd rondspoken. Wat enorm veel prikkels geeft. Het is voor een kind met ASS lastig om een deel van deze prikkels uit te schakelen. Dan komen er ook nog allerlei prikkels uit de omgeving van het kind die een plekje moeten krijgen. Wat vaak zorgt voor overprikkeling.


Kinderen met ASS hebben moeite met het sturen van eigen handelingen. Het sturen van eigen handelingen vraagt vier vaardigheden van een kind. Eerst moet een kind een plan kunnen maken, vervolgens moet het kind dit plan kunnen uitvoeren, de aandacht bij dit plan kunnen houden maar ook de aandacht kunnen verleggen en het plan aan kunnen passen wanneer dit nodig is. Kinderen met de autismespectrumstoornis hebben moeite met het plannen van handelingen, daarnaast is het voor deze kinderen ook heel lastig om hun aandacht te kunnen verleggen en het plan bij te sturen wanneer dit nodig is.


De ontwikkeling van kinderen met ASS verloopt vaak per ontwikkelingsgebied vertraagd of versneld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het kind al het taalgebruik van een volwassene hanteert terwijl de ontwikkeling op andere gebieden juist achter blijft lopen. Ook de motorische ontwikkeling verloopt vaak trager of op een andere manier dan gebruikelijk.


De autismespectrumstoornis komt vaak voor samen met taal- en leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. Daarnaast heeft 50 tot 80 procent van de kinderen met ASS last van slaapproblemen.


Begeleiding

Meestal hebben kinderen met ASS behoefte aan begeleiding op maat, die aansluit bij de ontwikkelingsvragen van ieder kind. Wanneer u behoefte heeft aan een begeleidingsplan op maat kunt u altijd contact met mij opnemen. Wel is het van belang om vanaf jongs af aan in te zetten op zelfregulerende vaardigheden. Met zelfregulerende vaardigheden worden de vaardigheden bedoeld die het kind nodig heeft om zelf een actieve bijdrage te leveren aan het optimaliseren van een situatie. Kinderen die vroeg leren om zelf te kunnen reguleren hoeveel prikkel zij ontvangen, zijn bijvoorbeeld veel zelfstandiger op latere leeftijd dan kinderen bij wie ouders en leerkrachten dit van hen overnemen.


Toch heeft autisme zeker niet alleen maar negatieve kanten. Mensen met autisme zijn bijzonder goed in het opmerken van details. Ze zijn vaak zorgvuldig en creatief en bekijken de wereld net een beetje anders wat originele ideeën op kan leveren. Wanneer wij deze kinderen helpen om duidelijkheid te creëren in deze grote, soms warrige wereld, zul je je verbazen wat deze kinderen weten te bereiken en tot welke conclusies zij komen.


 


24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?