top of page

Oorzaken van overgewicht bij kinderen


Ongeveer 15 procent van de kinderen in Nederland heeft overgewicht. Dat is ongeveer 1 op de 7 kinderen en dit aantal neemt snel toe. Wanneer de energie-inname in de vorm van voeding groter is dan het energieverbruik in de vorm van beweging, slaat het lichaam de overtollige inname op als vet. Wanneer kinderen gedurende langere tijd te veel eten, krijgen zij overgewicht.


In eerste instantie zou je bij overgewicht niet direct denken aan de hulp van een coach. Dat verandert wanneer we kijken naar de oorzaken van overgewicht bij kinderen. Overgewicht bij kinderen kan drie verschillende oorzaken hebben:

  • Een medische oorzaak

  • Een emotionele oorzaak

  • Een oorzaak op het gebied van gedrag


Veel ouders denken bij het overgewicht van hun kind vaak direct aan een medische oorzaak. In de praktijk blijkt er slechts bij een klein percentage van kinderen een medische oorzaak te zijn voor het overgewicht. Een coach stelt hierover geen diagnose en daarom is het belangrijk om bij overgewicht van uw kind eerst contact op te nemen met de huisarts om een eventueel medische oorzaak uit te sluiten. Als er geen medische oorzaak is, is een ongezond bewegings- en eetpatroon de enige reden voor het overgewicht van een kind.


Het is niet gek dat veel ouders een medische verklaring proberen te zoeken voor het overgewicht van hun kind. Het is voor veel ouders een gevoelig onderwerp wanneer er dingen moeten veranderen binnen het gezin met betrekking tot de beweging en voeding. Ouders van kinderen met overgewicht hebben vaak het gevoel dat ze in de opvoeding tekortgeschoten zijn.Daar komt bij de onze maatschappij vaak een beeld schetst dat mensen met overgewicht zich moeten schamen en minderwaardig zijn. Er wordt in de media ontzettend veel aandacht geschonken aan het ideaal dat mensen slank en fit moeten zijn.


Waar zou een coach bij kunnen helpen?

Wanneer een medische oorzaak is uitgesloten kan het overgewicht nog maar twee andere oorzaken hebben, een emotionele oorzaak of een oorzaak op het gebied van gedrag. Veel kinderen met overgewicht hebben ook problemen met hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en lichaamsbeeld. Het verwerken van een verlies of ernstige problemen in het gezin kunnen ook leiden tot emotioneel eten. Het is dan niet voldoende om alleen maar te werken aan een gezonder eet- en bewegingspatroon. Daar komt bij dat kinderen met overgewicht vaak worden gepest. Wanneer kinderen de emoties die hierbij komen kijken niet op de juiste manier kunnen verwerken, kan eten een manier zijn om te verdoven en troost te bieden. Hiermee wordt de echte behoefte natuurlijk nooit gevuld en blijft het gevoel steeds sterker terugkomen.


Wanneer er een emotionele of gedragsmatige oorzaak is, is het

belangrijk om eerst te werken aan de onderliggende oorzaak van het overgewicht en een positief zelfbeeld te stimuleren. Ook het versterken van de sociale vaardigheden speelt hierbij een belangrijke rol. Kinderen moeten leren omgaan met de negatieve reacties én de negatieve kijk die zij op hun eigen leven hebben. Door de onderliggende behoeften te achterhalen en samen op een oplossingsgerichte manier te kijken naar praktische oplossingen kan de behoefte op een andere manier gevuld worden dan door voeding. Het werken aan een realistisch en positief zelfbeeld helpt een kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Met dit zelfvertrouwen veranderen zij de negatieve kijk op het eigen lichaam en leven. Wanneer de sociale vaardigheden sterker worden kan een kind beter omgaan met kritiek van anderen maar wordt het voor het kind ook gemakkelijker om sociale contacten te leggen. Juist voor kinderen met gewichtsproblemen is het belangrijk om gedachten en gevoelens met anderen te delen.


 


Roept dit artikel vragen bij u op of heeft u behoefte aan advies? Neem gerust contact met mij op.

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?

bottom of page