top of page

Regels zijn er om te breken


We hebben allemaal wel eens gehoord dat kinderen behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid. Kinderen willen weten waar ze aan toe zijn. Structuur en duidelijkheid helpen een kind om zich veilig te voelen. Het bieden van structuur kan ook helpen om bepaald gedrag te voorkomen. Maar hoe zorg je thuis voor structuur en duidelijkheid?


Een belangrijk onderdeel van het bieden van structuur en duidelijkheid is het maken van afspraken. Het is een bewuste keuze om te spreken over afspraken in plaats van regels. Regels worden bepaald en roepen van nature weerstand op. De uitdrukking 'regels zijn er om te breken' komt niet zomaar ergens vandaan. Afspraken maak je samen.


Doe het samen

Afspraken werken het best wanneer kinderen zelf invloed hebben op de afspraak. Maak afspraken daarom altijd samen. Ga met kinderen in gesprek en luister naar ze. Jij bepaalt het kader maar kinderen kunnen heel goed de omschrijving en inhoud van een afspraak bepalen. Zorg voor duidelijk en concreet omschreven afspraken. Je maakt deze afspraken immers om duidelijkheid te creëren, dit lukt niet als de afspraken zelf verwarrend zijn. Indien jullie als ouders een consequentie wensen bij het niet naleven van een afspraak, is het ook heel belangrijk om kinderen hierbij te betrekken. Laat kinderen zelf nadenken over de gevolgen van het niet naleven van een afspraak.


Oefenen

Al kan een kind een nieuwe afspraak nog zo goed benoemen, dit betekent niet dat deze afspraak direct in het systeem van jouw kind zit. Er is tijd nodig om te experimenteren met een afspraak en waar nodig zelfs om te oefenen met een nieuwe afspraak. Welk gedrag hoort er bij een afspraak, en hoe voer je een afspraak uit? Geef jouw kind de tijd en de ruimte om een afspraak eigen te maken, en ondersteun jouw kind hierin.


Zichtbaar maken

Veel kinderen zijn erg visueel ingesteld. Gesproken informatie wordt niet altijd opgeslagen. Grote kans dat jouw kind zich in het begin heel goed aan een gemaakte afspraak kan houden, maar deze afspraak later vergeten lijkt. Maak afspraken daarom visueel. Kinderen horen de afspraak dan niet alleen maar, maar zien deze afspraak ook. Dit maakt het makkelijker om gemaakte afspraken te onthouden. Moet een afspraak dan altijd blijven hangen? Nee hoor, zodra je merkt dat de afspraak in het systeem van jouw kind zit en het jouw kind zelfstandig lukt om zich aan de afspraak te houden, kan de visuele afspraak weg.


Geef het juiste voorbeeld

Als ouder ben jij hét grote voorbeeld voor jouw kind kind. Vooral jonge kinderen willen vaak net zo zijn als hun ouders. Ook zijn kinderen erg loyaal aan hun ouders. Zij willen doen, wat hun ouders ook doen. Maar wat als jij als kind je spullen weer netjes in de speelgoedkist moet doen, terwijl de spullen van jouw vader overal en nergens liggen? Wat wordt er dan thuis verwacht? Moeten alleen kinderen zich aan de afspraken houden of zijn de afspraken thuis voor iedereen? Dit zorgt voor verwarring. Geef daarom als ouder het juiste voorbeeld. Doe wat jij ook verwacht van jouw kinderen.


Successen vieren

Lukt het jouw kind om zich goed aan een (nieuwe) afspraak te houden? Vier dit samen! Jullie hebben er immers samen voor gezorgd dat dit lukt! Het vieren van successen hoeft echt niet groot te zijn. Ga samen op pad, maak samen iets lekkers of laat jouw kind een leuke activiteit bedenken die jullie samen uitvoeren. Het vieren van successen maakt het naleven van afspraken leuk en zorgt ervoor dat kinderen gedreven zijn om dit in het vervolg te blijven doen.


 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of verloopt het maken van afspraken bij jullie thuis niet soepel, neem dan gerust contact met mij op.83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?

bottom of page