top of page

Verhuizen met kinderen


Afgelopen zomervakantie ben ik voor de tweede keer in mijn leven verhuisd. Hoewel we ontzettend blij zijn met onze nieuwe woning, heeft de hele periode rondom het verhuizen toch voor flink wat stress gezorgd. Zelfs onze hond is een aantal dagen flink van de rel geweest. Als een verhuizing al zoveel doet met mij en zelfs met een hond, hoe moet dit dan voor kinderen zijn ?


In voorgaande artikelen heb ik al vaker benoemd dat kinderen veel waarde hechten aan structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid. Hun eigen omgeving is vertrouwd en hier ervaren kinderen het gevoel van veiligheid. Hoe fijn een nieuw huis ook kan zijn, een verhuizing heeft enorme impact op het leven van een kind. Daarom is het heel belangrijk om kinderen hierop voor te bereiden.


Kinderen weten vaak heel goed wat ‘verhuizen’ is, maar hebben geen idee wat er allemaal bij een verhuizing komt kijken. Daarnaast brengt het verhuizen allerlei gevoelens met zich mee waar kinderen mee kunnen worstelen. Omdat kinderen graag loyaal aan hun ouders blijven, zullen zij hun gevoelens niet altijd tonen. Papa en mama zijn immers zo blij met het nieuwe huis, dan ga ik niet vertellen dat ik me juist heel verdrietig voel. Praat daarom regelmatig met kinderen over de verhuizing en hun gevoelens hierbij. Laat merken dat alle gevoelens er mogen zijn en dat het juist fijn is om hier samen over te praten.


Een verhuizing is vaak al ver van tevoren bekend. Toch is het verstandig om jonge kinderen niet té vroeg op de hoogte te brengen van een aankomende verhuizing. De periode tussen het moment van vertellen en de daadwerkelijke verhuizing is een periode van onrust en verwarring en deze periode duurt voor jonge kinderen vaak te lang. Wacht tot je het nieuwe huis, de nieuwe omgeving en de nieuwe school ook echt daadwerkelijk kunt laten zien. Pas dan kunnen jonge kinderen zich een beeld schetsen van wat er gaat gebeuren. Oudere kinderen kunnen daarentegen wel eerder worden meegenomen in het proces van verhuizen. Betrek deze kinderen juist bij de keuzes die jullie moeten maken en geef het kind het gevoel dat ook zijn mening belangrijk is.


Wanneer er definitief duidelijk is wat de nieuwe woning gaat worden, is het belangrijk om samen de nieuwe omgeving te gaan verkennen. Maak een wandeling door de buurt en neem een kijkje op de nieuwe school. Leg hierbij de focus op de leuke dingen en benadruk de positieve kanten van het nieuwe huis. Zoek bijvoorbeeld de speeltuinen op, bezoek leuke activiteiten in de buurt en zorg voor contactmomenten met leeftijdsgenootjes uit nieuwe buurt. Betrek kinderen ook bij de inrichting van de nieuwe woning. Kijk samen naar behang, verf en meubels voor in de nieuwe kamer. Als ouders laten zien dat zij positief en enthousiast zijn, nemen kinderen dit vaak over.


Daarnaast kunnen verhalen en boekjes over verhuizen helpend zijn voor kinderen. Door deze boekjes voor te lezen of oudere kinderen zelf in deze boeken te laten lezen, ervaren kinderen de gevoelens en gedachten van andere kinderen die hetzelfde meemaken. Dit geeft hen de mogelijkheid om zichzelf te vergelijken met anderen en helpt om de verhuizing beter te begrijpen.


Ook het afscheid nemen van de oude omgeving is een belangrijk onderdeel van de verhuizing. Zorg voor een afscheidsmoment van klasgenoten, vriendjes en kinderen uit de buurt. Loop samen een laatste keer door het lege huis zodat jouw kind kan zien dat het huis echt leeg is. Neem op een luchtige, positieve manier afscheid van het oude huis zodat jouw kind deze periode kan afsluiten.


En dan is daar eindelijk de sleutel van het nieuwe huis! De periode van klussen en verhuizen is aangebroken en ook nu is het belangrijk om kinderen hierbij te betrekken. Laat kinderen zelf spullen inpakken en naar het nieuwe huis brengen. Op deze manier ervaart een kind met eigen ogen dat jullie spullen van het oude huis naar het nieuwe huis gaan. Geef je kind kleine opdrachten om te doen, zodat het kind het gevoel heeft ook te kunnen bijdragen aan het nieuwe plekje. Zorg dat jouw kind kan zien dat jullie vertrouwde spullen van het oude huis naar het nieuwe huis komen. Laat eventueel de oppas naar jullie komen zodat je zelf je handen vrij hebt voor het verhuizen.


Probeer na de verhuizing de vertrouwde gewoontes en rituelen uit het oude huis voort te zetten. Op deze manier creëer je voorspelbaarheid en duidelijkheid voor kinderen waardoor zij zich ook in het nieuwe huis veilig kunnen voelen. Vergeet niet dat het verwerken van een verhuizing langer duurt dan alleen de eerste week in het nieuwe huis. Kinderen realiseren zich later pas dat de nieuwe situatie voor altijd is. Hierdoor kan het komen dat kinderen na een tijdje een terugval krijgen in hun ontwikkeling. Het kan zijn dat kinderen ineens moeite hebben met inslapen, weer in bed plassen of zich heel anders gaan gedragen. Probeer zoveel mogelijk rust en duidelijkheid te creëren en maak de dagen zo voorspelbaar mogelijk. Ook dit helpt om het gevoel van veiligheid weer terug te krijgen.


Maar toch, wat je ook doet, een verhuizing brengt onrust en daar is helaas niets aan te veranderen. Kleine dingen die normaal niet altijd mogen, bijvoorbeeld extra lekkere snoepjes, later opblijven of samen eten bestellen maken verhuizen voor kinderen vaak extra leuk. Probeer er het beste van te maken en focus je op de positieve aspecten van verhuizen. Voor je het weet is deze onrustige periode voorbij en kunnen jullie samen genieten van een prachtige nieuwe plek. 
36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?