top of page

Wat doet een kindercoach?


Alle volwassenen die bij een kind betrokken zijn hebben een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat het kind gezond is en zich fijn voelt. Toch kan het gebeuren dat jouw kind zich even niet zo fijn voelt, last heeft van onverklaarbare lichamelijke klachten, onzeker is of veel piekert. Wanneer je als ouder niet meer weet hoe jij jouw kind kan helpen, kan een kindercoach ondersteunend zijn.


Een kindercoach richt zich voornamelijk op het kind. Contact met ouders en andere betrokkenen staat alleen in dienst van het coachen van het kind. De belangen van het kind staan voorop en alle andere belangen zijn daaraan ondergeschikt. Op die manier probeert een coach ervoor te zorgen dat er ruimte wordt gecreëerd voor het kind om zichzelf te mogen zijn en zich op persoonlijke wijze te ontwikkelen. Een kindercoach coacht kinderen om hun kennis, vaardigheden en talenten beter te gebruiken.


Het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen is een van de belangrijkste taken van een kindercoach. Zelfvertrouwen betekent dat kinderen meer vertrouwen ontwikkelen in hun aanwezige kennis, vaardigheden en talenten. Ook helpt een kindercoach om zich verder te ontwikkelen binnen hun eigen ontwikkelingsleeftijd. Daarbij houdt de coach rekening met de belastbaarheid van het kind en met kenmerken die bij een bepaalde ontwikkelingsfase horen. Bij ontwikkelingsachterstanden helpt de coach het kind om een volgende stap in de ontwikkeling zelf te kunnen zetten.


Kindercoaching is anders dan het coachen van volwassenen. Bij het coachen van volwassenen wordt het vertrouwen van de volwassene in aanwezige kennis, vaardigheden en talenten vergroot. Bij kindercoaching wordt er naast het vergroten van het vertrouwen in aanwezige kennis, vaardigheden en talenten ook aandacht geschonken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden. Een kindercoach gaat waar mogelijk uit van aanwezige kennis en besteedt veel aandacht aan het vergroten van het vertrouwen in talenten en vaardigheden. Waar nodig leert een coach kinderen nieuwe vaardigheden aan.


Omdat kinderen nog niet volwassen zijn gaan we bij kindercoaching uit van gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders én kind zijn samen verantwoordelijk voor het kind. Een coach sluit aan bij de verantwoordelijkheid die het kind al kan dragen. Communicatie met ouders is daarbij erg belangrijk. Waar de verantwoordelijkheid van het kind stopt, begint de verantwoordelijkheid van de ouders. Een coach neemt nooit de verantwoordelijkheid van ouders over. Daarnaast gaat een coach uit van vrijwillige deelname van het kind. De coach is nooit expert over het kind, het kind is expert over zichzelf.


Wanneer kan een kindercoach mijn kind helpen?

Wanneer jouw kind niet goed in zijn of haar vel zit, jij je zorgen maakt over het gedrag van jouw kind of jouw kind door een moeilijke periode gaat kan een kindercoach helpen. Ook voor vragen over de ontwikkeling van jouw kind, het gedrag of opvoeding kun je bij een kindercoach terecht. Je kunt hier zonder verwijzing naar toe. Hieronder enkele voorbeelden van moeilijkheden waarmee een coach zou kunnen helpen:

 • Moeite met het uiten en/of omgaan met emotie

 • Moeite met sociale contacten

 • Concentratieproblemen

 • Onzekerheid

 • Verlegenheid

 • Perfectionisme

 • Angst en/of faalangst

 • Boosheid

 • Frustratie

 • Driftbuien

 • Verdriet

 • Piekeren

 • Slaapproblemen

 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak

 • Hooggevoeligheid

 • Pesten

 • Omgaan met een scheiding

 • Omgaan met verlies en/of overlijden

Elk kind is uniek, de bovenstaande lijst is dus ook niet volledig. Zijn er andere dingen waar jouw kind moeite mee heeft? Je kunt vaak vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek om te kijken of een coach jouw kind zou kunnen helpen.Heb je een hulpvraag en zou je graag willen weten of ik jou en jouw kind zou kunnen helpen? Je kunt vrijblijven contact opnemen of een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek.14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De basisschoolperiode, de mooiste tijd van je leven. De onbezorgde, onbezonnen tijd als kind. Maar wat als dit voor jouw kind niet zo is?