top of page

Privacy Verklaring

Praktijk voor gedragscoaching Uniek 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van de AVG, is Jane Obdam, eigenaresse van Uniek, gevestigd te Obdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77217454

Persoonsgegevens

Uw contactgegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden uw gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 


Wanneer er wel een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel uw contactgegevens. Ook deze gegevens gebruiken wij enkel in het kader van de overeengekomen dienstverlening. De gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld, tenzij hier een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel is.

Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Uniek. Persoonsgegevens in fysieke vorm vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derde hier geen toegang tot hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Uiteraard zijn we verplicht ons te houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo zijn wij verplicht aan de Belastingdienst om uw factuurgegevens 7 jaar te bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld bewaar ik zo’n 4 jaar. Voor het geval u nog eens terug komt voor de diensten van Uniek.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken wanneer u de in AVG toegekende rechten wilt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen. 

bottom of page