top of page

Diensten

Vergoeding

In sommige gevallen kan de coaching worden vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget. Met het persoonsgebonden budget kunt u zelf de zorg en begeleiding voor uw kind inkopen. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijs ik u door naar de website: www.pgb.nl. Ook kunt u contact opnemen met het zorgloket van de gemeente waar u woont. 

Belastingaangifte

Onder de naam psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost (vergoeding kindercoach) bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Je kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op je belastingaangifte aftrekken.

bottom of page